Aktualności

Zapowiedzi warsztatów, wystaw, koncertów, konkursów i kiermaszy

Czytaj więcej...

Relacje

Opis wydarzeń mających miejsce w GDK w Cycowie

Czytaj więcej...

Ogłoszenia

Bieżące wiadomości związane z działalnością Domu Kultury

Czytaj więcej...

Archiwum

Artykuły, informacje i relacje wydarzeń z lat ubiegłych

Czytaj więcej...

Informacja o planowanym do wykonania zadaniu

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Oś 4 „Leader” Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Informacja o planowanym do wykonania zadaniu

Gminny Dom Kultury w Cycowie, z siedzibą przy ul. Chełmskiej 4, 21-070 Cyców, informuje o planowanym do wykonania do 31.12.2014 r. zadaniu w ramach operacji pn. „Docieplenie ścian i remont Świetlicy Wiejskiej w Garbatówce” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.

 Zakres planowanych prac obejmuje:

  1. 1. Docieplenie ścian i wykonanie elewacji.
  2. 2.Demontaż i montaż parapetów.
  3. 3.Tynk mineralny 1,5 mm i malowanie farbą silikatową.
  4. 4.Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej. Zakup i montaż.
  5. 5.Wymiana instalacji elektrycznej.

 Podmioty posiadające kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania i zainteresowane realizacją zadania zapraszamy do składania ofert najpóźniej do 04.08.2014 r. do godz. 15.00 w siedzibie placówki: Gminny Dom Kultury w Cycowie, ul. Chełmska 4, 21-070 Cyców.

Termin otwarcia ofert: 5 sierpnia 2014 r., godz. 10.00.

Wybór wykonawcy zadania zostanie dokonany w oparciu o najniższą ofertę cenową (cena 100% kryterium wyboru).

Informujemy również, że GDK w Cycowie po otrzymaniu ofert od Państwa nie będzie zobligowane do realizacji zadania.
Realizacja zadania jest wiążąca dopiero po podpisaniu umowy i akceptacji warunków przez obie strony.

Szczegółowe informacje udzielane będą w biurze GDK, pod nr tel. 82 5677620 w godz. 10.00-15.00.

 

                          

Wydatek współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach realizacji operacji z zakresu małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.