Aktualności

Zapowiedzi warsztatów, wystaw, koncertów, konkursów i kiermaszy

Czytaj więcej...

Relacje

Opis wydarzeń mających miejsce w GDK w Cycowie

Czytaj więcej...

Ogłoszenia

Bieżące wiadomości związane z działalnością Domu Kultury

Czytaj więcej...

Archiwum

Artykuły, informacje i relacje wydarzeń z lat ubiegłych

Czytaj więcej...Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Cycowie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (WE) /dalej rozporządzenie ogólne/ informuję, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury i Sportu w Cycowie z siedzibą przy ul. Chełmska 4, reprezentowany przez Dyrektora Panią Marzennę Karpowicz. Numer telefonu: 825677620, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

  • W Gminnym Centrum Kultury i Sportu / dalej Centrum / wyznaczono Inspektora Ochrony Danych. Inspektor wyznaczony jest do kontaktów w sprawach związanych z realizacją Pani/Pana praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, lub w celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych w Centrum.

  • Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Centrum można skontaktować się pisząc na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania obowiązków publicznych wynikające w szczególności z: ustawy z dnia 25.10.1991r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

  • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z usług Centrum. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1, lit.a), b), c) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  • Dostęp do danych będą mieli tylko upoważnieni pracownicy w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, dla których są przetwarzane. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą profilowane. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do bycia zapomnianym oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa,

  • W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  •